Читая Сабину Шпильрейн

В теорії та практиці сучасного психоаналізу значна увага приділяється потягу до смерті, темі деструкції, розчинення, зникнення. Часто саме ці теми виявляються в центрі аналітичного процесу, в зв’язку з чим хочеться згадати про спадщину Сабіни Шпільрейн. Вона вперше спробувала концептуалізувати потяг до смерті в своїй найбільш відомій статті «Деструкція як причина становлення». У ній Шпільрейн розвиває ідею В. Штекеля про бажання смерті, досліджуючи його в контексті страху і відрази, з якими зустрічається сексуальний потяг. Вона розглядає продовження роду як певну небезпеку – як розчинення в об’єкті любові, так і необхідності поступитися своєю владою нащадкам, місцем у житті. Шпільрейн припускає, що в психіці закладено «бажання трансформації», і знаходить аргументи в біології, міфах, прикладах з власної практики і теорії К. Г. Юнга про автономні комплекси без пояснень, куди топічно він вміщує комплекси, відщеплені від «Я», розводячи поняття конфлікту в «Я» і розщеплення при шизофренії. Щоб обґрунтувати дихотомію потягів, Шпільрейн виділяє «родову психіку» і «Я-психіку», а шизофренію описує як боротьбу між ними. При цьому, за її теорією, саме в колективній психіці лежить справжнє бажання – виникнення нового «Я» ціною загибелі, розчинення колишнього. Також показово, що Шпільрейн зазначає, як у мовленні насолода пов’язується з бажанням померти, виводить два антагоністичних компоненти в статевому акті, показує через символи амбівалентне забарвлення фігури матері і появи дитини. На мій погляд, ці тези статті випереджують деякі важливі психоаналітичні концепції.

Усе це виглядає як смілива спроба Сабіни Шпільрейн побудувати власну теорію, однак обґрунтування висновків у ній важко назвати переконливим. Наприклад, досліджуючи символіку сновидінь, вона зазначає, що ті, хто хоче мати дітей, можуть бачити себе уві сні дітьми, в зв’язку з чим виникає питання причинно-наслідкового зв’язку: чи не є в цих випадках бажання мати дітей видозміненим бажанням самим знову пережити власне дитинство? Також не здалася мені універсальною центральна теза статті про те, що продовження роду вимагає руйнування, якоїсь жертви, необхідної, щоб уникнути самодеструкції. Однак власно її підхід до теми став мені більш зрозумілий після знайомства з дисертацією Шпільрейн «Про психологічний зміст одного випадку шизофренії», що містить дослідження, які були проведені раніше вищезгаданої статті. Мені здається, ці дві роботи необхідно розглядати як одне ціле. У дисертації детально продемонстрована кропітка аналітична робота з інтерпретації зовсім незв’язного на перший погляд марення. Ця робота виконана старанно, із завзятістю і заслуговує на увагу, незважаючи на те, що в деяких трактуваннях здається пропущеною якась важлива ланка. Випадок, досліджений Шпільрейн, показовий у тому плані, що маячення слідує законам сновидіння та має схожість з мотивами міфології. Особливістю цього випадку є фантазія, яка проходить червоною ниткою через усе маячення пацієнтки, про рятівний коїтус і смерть як необхідні умови відродження, відновлення втраченої вагітності. Аборт відіграє значну роль у генезі її хвороби – тому для неї коїтус пов’язаний зі смертю. І тут, коли акт життя в маренні пацієнтки сусідить з символікою смерті, Шпільрейн пише про пам’ять про аборт, а не про деструкцію, але в тому, що «що веде до нового життя, те і вбиває», очевидний вплив на її майбутні теоретичні побудови. Ймовірно, сьогодні цей випадок можна було б трактувати як прояв принципу нав’язливого повторення. Однак цікавіше питання, чому ж ця фантазія справила таке враження на Сабіну Шпільрейн? Взявшись за цей випадок шизофренії, вона пішла шляхом, заданим батьками психоаналізу, – вивчити патологію, щоб зрозуміти норму. І, напевно, виявлення таких незвичайних фантазій виглядало для неї як відкриття – і не випадково, адже воно і передбачило концепцію потягу до смерті, але Сабіна Шпільрейн говорить про це абсолютно не так, як в 1920 році заговорить
З. Фрейд. Я ще проведу порівняння їх концепцій в статті, після розбору роботи Фрейда «По той бік принципу задоволення».

Мабуть, щоб повністю зрозуміти хід думок у даних роботах, необхідно бути Сабіною Шпільрейн, оскільки вона в бажанні зрозуміти своїх аналітиків інтеріоризувала їх, стала трохи Фрейдом і трохи Юнгом. Наприклад, трактуючи в дисертації обмовки, вона пов’язує їх з комплексами, використовуючи техніку Фрейда, але теорію Юнга. Щось подібне відбувається з кожним із нас. Ми вбираємо в себе краще від наших аналітиків і вчителів, те, що подарувало нам інсайти. Але як було при цьому Сабіні Шпільрейн переживати їх конфлікт, але при цьому не обрати жодну зі сторін, адже вони обидва були  для неї значущі? Мені здається, в неї була потреба об’єднати в собі ці протиборчі частини. Так чи потрібно суворо обирати одну зі шкіл? Роботи Шпільрейн не допоможуть знайти однозначну відповідь, але її досвід цікавий і може виявитися для когось дуже близьким.

Метання між позиціями двох вчителів кидаються в очі: окремі частини дисертації містять зразковий аналіз у стилі Фрейда (мені хотілося порівняти їх із випадком Д. Шребера, а пізніше на нього ж посилалася сама Шпільрейн), інші наповнені роздумами про символи і персони в дусі Юнга (навіть введено більш широке поняття сексуальної персони замість сексуальності й геніталій у символіці сновидінь, але в наступних розділах ця персона не фігурує, а сексуальність і геніталії знову розводяться). Серед цих спроб об’єднати протиріччя у Шпільрейн народжуються воістину прогресивні думки: вона зазначає, що при психозі присутній трансфер, і що для трансферу не має значення стать аналітика.

В результаті не може бути докору в тому, що у Сабіни Шпільрейн не вийшло створити власну теорію або школу. Її внесок у психоаналіз незаперечний. Вона була в числі перших, хто торував цей шлях, вона відточувала техніку, бралася за складні випадки, стояла біля витоків дитячого психоаналізу. Її роздуми сміливі, вона не боїться робити власні висновки. Підтвердяться такі висновки чи ні, вони стануть ґрунтом для пошуків і дискусій, а, значить, вони потрібні психоаналізу. Сабіна Шпільрейн – приклад хорошої учениці і людини, яка пройшла важкий шлях до професіоналізму і самореалізації. І, читаючи Сабіну Шпільрейн, можна стати трохи нею, адже в рішучості і старанності у неї варто повчитися.